Бърза поръчка за:

Дозатор дезинфекция на ръце , Clean Line

Практични стъпки за намаляване разпространението на инфекции. Тези стъпки включват и хигиенизиране на ръцете с алкохолно базирани препарати, като най-ефективният начин на превенция на заразите.
332-3
Въведени символи: