+359 52 599262
+359 2 9947075
varna@varnaclean.com
sofia@varnaclean.com

Салфетките – какво не знаем за тях?

Чудесният обичай да се покрива масата с ленена покривка води корените си от средновековието. На старинните картини са изобразени покривки, падащи до самия под. И това не е случайно, тъй като с висящите краища се покривали дрехите, а също така с тях се бършели ръцете и устата.

Преди 300 години в употреба влезли салфетките от плат
Но едва през XVIII век те заели своето законно място при сервирането на масата. И това се случило първо във Франция. В началото те играели предимно декоративна роля – били много големи и художествено оформени. Днес салфетките се ползват според предназначението им. Импулс на повишено внимание при сервирането дало разгадаването на тайната на порцелана от Йохан Бетхер през 1707 г. Три години по-късно в град Майсен била построена първата манифактура за порцелан. Настъпило великото време на порцелановите сервизи, които се състояли от множество предмети с еднакъв декор. При това изискано наредената маса се допълвала от прекрасен сребърен сервиз, както за сервиране, така и в чисто декоративен план. Именно по това време се появили изящните композиции от салфетки за украса на масата. В двора на австрийския император Франц Йосиф I (1830-1916) се използвали, например, салфетки със скъп дантелен кант, украсени с втъканите императорски гербове. Тези салфетки се загъвали в съответствие с придворните традиции. На големите държавни приеми в Австрия и днес може да се видят салфетки, оформени в съответствие с етикета от онова време.

XX век наложил хартиените салфетки
Отминалото столетие с двете световни войни и последствията от тях довело до това, че повечето хора съсредоточили вниманието си върху проблема с оцеляването. Затова и интересът към сервирането и специално към салфетките забележимо намалял. И едва във времето на „икономическото чудо”, когато основните последствия от войните били преодолени, се пробудил отново интересът към оформянето на всекидневната и празничната трапеза.

През 70-те години на миналия век в Германия и въобще в Западна Европа започнали да отделят повече внимание на хигиената. Така хартиените салфетки изместили своите предшественички от плат. Салфетките обаче не се сгъвали, а се оставяли плоски. Хората се въздържали да им придават причудливи форми пак от хигиенни съображения.

Възраждането на „малката кърпичка за устни”
Сега отново са актуални композициите от салфетки в съчетание с вазите, свещниците и поставките за цветя. Украсата на масата с помощта на салфетките предоставя необозрими възможности, особено в съчетание с другите предмети за сервиране. Този, който предпочита необичайните неща, оформя от салфетките обемни фигури от типа ветрило или колони, които произвеждат силно впечатление, дори ако стоят на някое по-отдалечено място, като например върху бюфета… И, разбира се , невъзможно е да се мине без изкусно аранжираните салфетки. Изкуството да се подреждат те сега преживява своето възраждане. Малката „кърпичка за устни” се цени не само като утилитарна вещ, а отново се е превърнала във важен детайл от декора на трапезата.

Социални мрежи